Контейнери за отпадъци в град Варна

Като почистваща фирма извършваме извозване на строителни отпадъци и цялостно строително почистване, както при ново строителство, така и след ремонт на вашия апартамент, помещение или склад, независимо от причината. За целта използваме контейнери или торби за отпадъци в зависимост от количеството и наличието на място за поставяне.

Ние събираме всички работни материали в края на работата и го правим на най-добрата цена.Свържете се с нас без задължение. тел. 0876 889360

Сметище Варна