Транспорт на строителни отпадъци до лицензирано депо за отпадъци. 0890 395835

Депониране на строителни отпадъци,битови отпадъци и стари мебели на сметище. 0890 395835

Почистване на дворове,мазета,тавани,жилища от отпадъци.Изхвърляне на сметище за отпадъци. 0890 395835