(Депониране на отпадъци)

Депониране на строителни отпадъци,битови отпадъци и стари мебели на сметище.

0890 395835