(Транспортиране на строителни отпадъци)
транспорт

Транспорт на строителни отпадъци до лицензирано депо за отпадъци.

0890 395835